Haiku (Japanese Poetry)

🌀Haiku No.1

image5.JPG

 

🌀Haiku No.2

image6.JPG

 

🌀Haiku No.3 version Figurine-ism

image7.JPG

🌀Haiku No.4

 

🌀Haiku No.5 Ver. Figurin-ism

 

🌀Haiku No.6

Advertisements